Bro Över Kalix älv väg E4, Kalix Ruotsi

2020-2021

Työn laajuus:

  • Kalixissa asennusurakkamme sisältö koostui sillan kantavien teräsrakenteiden kokoonpanosta, em. työmaahitsauksista sekä koko sillan alle tulevan hoitotason kannatinpalkkien sekä ritilöiden ja sillan laakereiden asennuksesta.
  • Sillan teräsrakenne kokoonpantiin joen pohjoispuolen asennuspenkalla, josta tunkkasimme rakenteen kannen valumuotit asennettuna vaiheittain joen yli.
  • Laakereiden asennus (27kpl) suoritettiin viimeisenä työvaiheena keväällä 2021

Lisäksi asensimme Kalix-projektissa kannen muottipukeista tähän siltaan noin puolet aina kun se oli ajankäytön ja kaikkien töiden yhteensovittamisen sekä kokonaisuuden kannalta järkevää.

Palvelimme myös pääurakoitsijaa työmaan yleisissä nostotöissä päivittäin.

Tilaaja: Nordec Oy