Kauppakeskus Redi, Kalasatamankadun (itäväylä) silta, Helsinki

2016-2017

Vaativa, monipuolinen ja mittava urakka saatiin kunnialla valmiiksi aikataulussaan ja itäväylä liikenteelle sovitussa ajassa.
Haasteellisen työmaasta teki tilanpuute ja aikataulutus, sekä ympäröivät tekijät kuten kauppakeskuksen ympäröivä rakentaminen ja metroliikenne samalla työmaalla.
Kohteessa siltaa pitkin itäväylän liikenne kulkee nyt kauppakeskuksen läpi 3 kaistaa molempiin suuntiin ja lisäksi kevyen liikenteen väylät molemmilla sillan reunoilla.
Ajoratojen yläpuolinen alue rakennettiin sillan kohdalla puistokanneksi.

Asennuslaajuutemme:

  • Sillan pilarimuottien asennus
  • Sillan asennuksen aikaiset apupalkistot, asennus ja purku
  • Sillan kansirakenteen kuorilaattojen asennus
  • Sillan yläpuolisen puistokannen kantavat pilarit sekä ristikkorakenteet
  • Sillan yläpuolisen puistokannen TT-laattojen asennus
  • Sillan betonisten törmäyselementtien asennus
  • Puistokannen kantavien rakenteiden palosuojaelementtien asennus

Tilaaja: SRV Rakennus Oy