Karjavaaran tiekunta, Raudanjoen silta, Rovaniemi

2015

Työn laajuus:

  • Sillan pääkannatinpalkkien toimitus ja asennus
  • Laakereiden toimitus ja asennus
  • Väliaikaisten apurakenteiden suunnittelu ja toimitus

Tässä kohteessa nostimme sillan kantavuutta asentamalla lisäpääkannattajat olemassa olevien pääkannatinpalkkien väliin. Sillan kansirakennetta ei poistettu urakan aikana ja liikenne jatkui sillalla koko urakan ajan. Kantavuuden noston ansiosta Rovajärven itäpuolen metsien hakkuiden ainespuiden kuljetusmatkat lyhenivät.

Sillan sijainti n.50km Rovaniemeltä pohjoiseen.

Tilaaja: Metsähallitus