Sirkkalan läppäsilta, Joensuu

2013-2014

Työn laajuus:

  • Sillan teräsrakenteen kokoonpano
  • Työmaahitsaukset
  • Koko sillan työmaapintakäsittelyt
  • Sillan nivelten nostosylintereiden asennus
  • Sillan siirto kokoonpanoalustalta lopulliselle paikalleen
  • Väliaikaisten apu-ja tukirakenteiden suunnittelu, valmistus ja asennus

Projektissa kokoonpanimme sillan teräsrakenteen neljästä lohkosta sillan länsirannalla olleelta kokoopanopenkalta.
Lisähaasteena työssä oli avattavan sillan peräosaan penkalla valettu betoninen vastapaino, jonka sisään asensimme n.70ton. ratakiskoa.
Kokonaismassa tällä siirrettävällä peräpainoisella kappaleella oli n. 650ton.
Projektin loppumetreillä asensimme pääurakoitsijan kanssa yhteistyössä sillan kohtaan Pielisjokeen rakennetut laiva/uittojohteet.

Tilaaja: Normek Oy / Kesälahden maasiirto Oy