Tiedotteet

Tiedote

Tiedote 31.12.2021 Silta-asennus Mäkelä Oy on kokonaisjakautunut OYL 17 luvun ja EVL 52 c §:n mukaisesti. Uusi jakautumisessa perustettu yhtiö vastaa entisen y:1024156-1 – yhtiön vastuista ja velvoitteista. Työntekijät jatkavat uudessa yhtiössä vanhoina työntekijöinä. Yhtiön toimintaan jakautumisella ei ole vaikutusta. Uusi y-tunnus on voimassa tästä päivämäärästä alkaen. Uuden toimintaa jatkavan yhtiön yhteystiedot ovat: Silta-asennus Mäkelä

Tiedote Read More »