donetti_adm

Tiedote

Tiedote 31.12.2021 Silta-asennus Mäkelä Oy on kokonaisjakautunut OYL 17 luvun ja EVL 52 c §:n mukaisesti. Uusi jakautumisessa perustettu yhtiö vastaa entisen y:1024156-1 – yhtiön vastuista ja velvoitteista. Työntekijät jatkavat uudessa yhtiössä vanhoina työntekijöinä. Yhtiön toimintaan jakautumisella ei ole vaikutusta. Uusi y-tunnus on voimassa tästä päivämäärästä alkaen. Uuden toimintaa jatkavan yhtiön yhteystiedot ovat: Silta-asennus Mäkelä

Tiedote Read More »

Bro Över Kalix älv väg E4

Bro Över Kalix älv väg E4, Kalix Ruotsi 2020-2021 Työn laajuus: Kalixissa asennusurakkamme sisältö koostui sillan kantavien teräsrakenteiden kokoonpanosta, em. työmaahitsauksista sekä koko sillan alle tulevan hoitotason kannatinpalkkien sekä ritilöiden ja sillan laakereiden asennuksesta. Sillan teräsrakenne kokoonpantiin joen pohjoispuolen asennuspenkalla, josta tunkkasimme rakenteen kannen valumuotit asennettuna vaiheittain joen yli. Laakereiden asennus (27kpl) suoritettiin viimeisenä työvaiheena

Bro Över Kalix älv väg E4 Read More »

Kalliokosken ratasilta

Kalliokosken ratasillan tunkkaus ja tuenta, Ristijärvi 2020 Projektissa uusittiin vanhaan ratasiltaan laakereiden alustavalut jokaiselle tuelle (4kpl) saman junaliikennekatkon aikana. Työn laajuus: Tuenta- ja tunkkausrakenteiden suunnittelu ja toimitus. Sillan tunkkaus ja tuenta väliaikaisrakenteiden varaan alustavalujen uusimisen ajaksi. Tilaaja: Kreate Oy

Kalliokosken ratasilta Read More »

Verkkalan silta

Verkkalan sillan törmäysvaurioiden korjaus, Petäjävesi 2020 Sillan törmäysvaurioiden korjaus Tukkiauton puutavaranosturi oli törmännyt sillan yläpuolisiin rakenteisiin ja törmäyksen voimasta pudonnut auton sivulle ja vaurioittanut yläpuolisten rakenteiden lisäksi sillan kantavia pysty – ja vinositeitäsekä kaiteita. Työn laajuus:  Väliaikaisten tukipalkistojen suunnittelu toimitus ja asennus. Uusien teräsrakenteiden toimitus ja asennus. Tilaaja Pohjola vakuutus / Väylävirasto

Verkkalan silta Read More »

Friitalan silta

Friitalan silta, Ulvila 2018 Työn laajuus:  Sillan teräsrakenteen kokooonpano Työmaahitsaukset Sillan tunkkaus joen yli tukien päälle kokoonpanoalustalta sillan laakerointi Tämä oli meidän aikanamme toinen Kokemäenjoen ylitys tunkattavalla liittopalkkisillalla. Aiempi oli vuonna 2005 Lukkarin silta Porissa. Tilaaja: Ruukki Construction

Friitalan silta Read More »